Privacy Statement

Een duurzame (klant)relatie kan alleen bestaan als Vision vertrouwelijk en zorgvuldig omgaat met uw gegevens. Deze gegevens kunnen voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn.  Om deze te beschermen heeft Vision binnen de kaders van de privacy-wetgeving beleid ontwikkeld dat is vastgelegd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen.

U bezoekt nu de beveiligde website van Vision.  Bij het bezoek van deze website worden geen persoonlijke gegevens van de bezoeker vastgelegd. De persoonsgegevens die u zelf expliciet via de website of e-mail aan Vision verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het door u aangegeven doel. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd.