Diensten

Administratieve en fiscale begeleiding

Vision Live biedt u boekhoudpakketten online, scanboekhouding, importeren van digitale facturering, automatisch inlezen van bankbestanden en spreadsheets (zoals kasboeken), geïntegreerde budgetten, prognoses en periodieke rapportering . U logt in en bent direct van de actuele gegevens op de hoogte. Hetzelfde geldt voor onze online personeels- en salarisadministratie. Vanzelfsprekend begeleiden wij u bij of verzorgen voor u de fiscale aangiften. En de service is op maat, u bepaalt altijd zelf de werkverdeling tussen uw personeel en Vision Live, en daarop gebaseerd spreken we een vaste prijs af. Samen blijven we inspelen op ontwikkelingen. Veelvuldig contact tussen u en uw adviseur hoort daarbij. En het speelveld is groot. Financiering, herstructurering, verkoop gereed maken van uw bedrijf, bedrijfsovernames, arbeidsrecht, fiscaliteit etc.

Adviseur

Een goede adviseur is zelf ondernemer. Vision is dat. Onze kennis en ervaring stellen wij graag aan u beschikbaar. Een goede analyse maken van de huidige situatie, de blik op de toekomst richten en plannen maken. Uw management informatie inrichten zodat u permanent inzicht heeft in de ontwikkelingen en direct kunt bijsturen. Wij kijken mee, signaleren en adviseren.